Skip to main content

Clandestiene bezoekers rijden na 23:00 door metaalhek

Dat er regels moeten zijn op een camping waar veel mensen samenkomen, lijkt duidelijk. Een van die regels is, dat eventuele bezoekers zich moeten melden bij de receptie en voor het sluiten van de slagboom ’s avonds vertrokken moeten zijn, voor veiligheidsredenen moet men weten welke personen op de camping verblijven.

In de negentiger jaren, midden in de zomer, na het sluiten van de slagboom, liep Robert over het terrein een controleronde en kwam daarbij een auto rijdend op het pad tegen. Hij liep er op af, om te vragen of het om een noodgeval ging, waarbij rijden na 23:00 uur nodig was. De bestuurder van de auto gaf gas, reed bijna over Robert heen en probeerde bij de slagboom de camping te verlaten. Toen dat duidelijk niet kon, draaiden ze om en reden via het circusveld naar de uitgang daar, afgesloten met een metalen hek. Ze botsten diverse keren tegen dit hek, waardoor het slot brak en ze zo konden wegrijden.

Dat dit een kwestie was voor de gendarmerie, zal duidelijk zijn.  Deze verdachten de bestuurders van de auto ervan, illegale substanties te transporteren, want waarom zouden ze anders zo raar hebben gereageerd ?

Een andere kwestie betrof de jongelui, bij wie de bestuurder op bezoek was geweest, de gendarmes verzocht ons ervoor te zorgen dat ze niet verdwenen, daar ze graag een woordje met hun wilde wisselen.  Omdat ze dat wel dachten, wilden de jongelui bijtijds vertrekken.  De slagboom ging dus weer midden op de dag dicht, en Linda bleef erbij staan, om de andere gasten in en uit te laten, terwijl de jongelui steeds weer probeerden er langs te komen.

Uiteindelijk kwam de gendarmerie om hun vragen te stellen, mochten de jongelui vertrekken en keerde de rust terug op de camping.  De bestuurder van de auto werd later veroordeeld tot een boete en het herstellen van het hek.